Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím)

Adresát: ZAGAL s.r.o., Tyršova 46, 339 01  Klatovy
Internetový obchod: www.zagal.cz.cz
Firma: ZAGAL s.r.o. (právnická osoba)
Se sídlem: Tyršova 46, 339 01  Klatovy
IČ/DIČ: 25202227
E-mailová adresa: info@zagal.cz
Telefonní číslo: +(420) 376 310 674


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Číslo objednávky:

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*) a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)

Jméno a příjmení spotřebitele:
Adresa spotřebitele:
Email:
Telefon:

v _________________ , dne _____________________

______________________________________
Jméno a příjmení spotřebitele + podpis

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.